Thời điểm nào uống Omega 3 là đạt hiệu quả tốt nhất.